Majoitus Kuukkeli Tietosuojailmoitus

Matkustajarekisteri majoitusta
TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19


1. Rekisterinpitäjä
Inari-Saariselkä vuokrahuoneistot Oy / Majoitus Kuukkelin majoutukset listattuna viimeisellä sivulla.
Osoite: Kelotie 2, (Saariselän Kauppakeskus Siula), 99830 Saariselkä
Y-tunnus: 2613168-2
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: kuukkeli@saariselka.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
kuukkeli@saariselka.fi

3. Rekisterin nimi
Inari-Saariselkä vuokrahuoneistot Oy:n (ISSV) majoituksen matkustajarekisteri. Kunkin majoituksen majoitusrekisteriä käsitellään kuitenkin itsenäisenä rekisterinä. Rekisterien tietoja ei yhdistetä.

Inari-Saariselkä vuokrahuoneistot Oy’n Aputoiminimet:
Finland Lapland Saariselkä accommodation
Inari-Saariselkä Keskusvuokraamo
Inari-Saariselkä lomahuoneistot
Saariselkä mökkimajoitus
Saariselkä vuokramökit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin. Rekisterissä käsitellään hotelliin kirjautuneiden matkustajien tiedot.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 308/2006

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä ei ole henkilökohtaiset käyttäjätunnukset vain ylies tunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

6. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun

7. Käsiteltävät henkilötiedot
Matkustajarekisteissä käsitellään laissa mainitut matkustajatiedot:

1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;
2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
3) matkustajan osoite;
4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;
5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä
6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa
Ryhmämatkalle osallistuvista tehdään ryhmämatkailmoitus, jossa on vastaavat tiedot.

Palveluiden käyttäjän oikeudet
Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä. Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan.


8. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Majoittuvien asiakkaiden henkilötiedot

9. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
Kerättävät tiedot saadaan majoittujalta, matkustajailmoituksesta jonka matkustaja tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkan johtaja täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan. Matkustajatietojen pohjana voidaan käyttää hotellin varauksessa olevia tietoja, jotka majoittuja täydentää muilla matkustajarekisteriin vaadituilla tiedoilla sisäänkirjautumisen yhteydessä.

10. Henkilötietojen vastaanottajat
Annettujen tietojen perusteella voidaan tarkistaa ja päivittää Majoitus Kuukkelin – ja ravitsemiskaupan asiakasrekisterin tietoja osoitteen, syntymäajan ja mukana matkustavien henkilöiden tiedoilla.

Henkilötunnusta ja matkustusasiakirjan tietoja ei siirretä muualle.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaisesti majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä luovutettava ulkomaalaisia koskevat matkustajatiedot paikallisen kihlakunnan poliisilaitokselle. Poliisilla on oikeus saada myös muiden matkustajien tiedot, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen. Lisäksi tietoa annetaan erikseen laissa määritellyissä tapauksissa muille viranomaisille, jotka ovat rajavartiolaitos, tullilaitos, pelastusviranomainen, terveydensuojeluviranomainen tai puolustusvoimat.

11. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet
Matkustajan henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Asiakastietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, silloin kun se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Palvelukumppanimme ovat asianmukaisin sopimuksin sitoutuneet EU-US Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn tai EU:n mallisopimuksiin.

12. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
Matkustajatietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Matkustajarekisterin muodostavia matkustajailmoituksia säilytetään yksi (2) vuosi, minkä jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterissä olevat tiedot ovat matkustajan itsensä kirjaamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat. Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen oikaisemista koskee siten vain asiakasrekisteriin siirrettyjä tietoja.

Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kauan kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki vaatii. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.

Rekisteröity ei voi vastustaa tietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää. Mikäli matkustaja ei halua antaa lain vaatimia tietoja, estää tämä majoittumisen kyseessä olevaan majoitukseen.

Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä suoramarkkinointia.

14. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Matkustajarekisterin henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

15. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Matkustajailmoitukset säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rajatulla joukolla yksikön henkilökuntaa.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin ja tietoihin perustuen esimerkiksi esiinnytään rekisteröidyn nimissä. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

16. Inari-Saariselkä vuokrahuoneistot Oy:n majoitukset, joita tämä tietosuojaseloste koskee

Majoitus Kuukkeli majoitukset ja käyntiosoite:

 1. Kuukkeli Apartments Suite. Honkapolku 8, 99830, Saariselka
 2. Kuukkeli Apartments Studio 1. Honkapolku 6, 2 krs. 99830, Saariselkä
 3. Kuukkeli Apartments 2A. Honkapolku 6, 2 krs. 99830, Saariselkä
 4. Kuukkeli Hirvas Suite. Raitopolku 12A, 99830, Saariselkä
 5. Kuukkeli Log Houses Teerenpesä – Premium Suite A 48. Saariseläntie 5 C 22, 99830, Saariselkä
 6. Kuukkeli Log Houses Teerenpesä – Superior Suite A 49. Saariseläntie 5 C 22, 99830, Saariselkä
 7. Kuukkeli Saariselkä Inn. Honkapolku 6, 1.krs, 99830, Saariselkä
 8. Kuukkeli Log Houses Villa Aurora. Viskitie 30 A, 99830, Saariselkä
 9. Kuukkeli Log Houses Aurora Resort. Viskitie 8A, 99830, Saariselkä
 10. Kuukkeli Apartments Teerenpesue F 46. Saariseläntie 5 F46, 99830, Saariselkä
 11. Kuukkeli Log Houses Porakka Inn. Vahtamantie 18, 99830, Saariselkä
 12. Kuukkeli Log Houses Teerenpesä. Saariseläntie 5 C 22, 99830, Saariselkä
 13. Kuukkeli Apartments Pikku-Hirvas. Raitopolku 12A, 2.krs, 99830 Saariselkä
 14. Kuukkeli Apartments Porotokka. Raitopolku 12A, 2.krs, 99830 Saariselkä
 15. Kuukkeli Apartments Tokka. Raitopolku 12B, 99830 Saariselkä
 16. Kuukkeli Apartments Saarisatu. Saariseläntie 8 C 1, 99830 Saariselkä
 17. Kuukkeli Ivalo Airport Inn. Rovaniementie 770, 99800, Ivalo
 18. Kuukkel Ivalo Arctic House. Petsamontie 42, 99800, Ivalo
 19. Kuukkeli Apartments Vuotso. Nutukastie 11, 99690, Vuotso
 20. Kuukkeli Apartments Sodankylä. Jäämerentie 2-4, 99600, Sodankylä
 21. Kuukkeli Log Houses Aurora Cabin – Jaspis. 26 Ylä-Hangasojantie, 99830 Saariselkä
 22. Kuukkeli Apartments Inari. Inarintie 57, 99870 Inari
 23. Kuukkeli Apartments Urupää. Suopunkitie 1 D 16, 99830 Saariselkä
 24. Kuukkeli Apartments Teerenpesue E 33. Saariseläntie E 33, 99830 Saariselkä
 25. Kuukkeli Sodankylä Apartments. Ammattikouluntie 8 G, 99600 Sodankylä